Technisch Beheer Vastgoed

Met technisch vastgoedbeheer door Froger Vastgoed kunnen wij al uw vastgoed beheren, controleren en onderhouden.

Het technisch beheer van vastgoed vormt een vak apart, het is verstandig om dit professioneel uit te laten voeren. Zaken als de organisatie, deskundigheid en het juiste inzicht spelen een belangrijke rol. De wensen van een eigenaar of gebruiker vormen als het uitgangspunt, in combinatie met de toegepaste materialen, de huidige en gewenste staat van het onderhoud en natuurlijk het beschikbare budget.

Technisch Beheer Vastgoed door Froger Vastgoed

Technisch beheer volgens professioneel stappenplan

Froger Vastgoed werkt volgens een professioneel stappenplan, om het technisch beheer vakkundig voor u uit handen te kunnen nemen. Wij hanteren de volgende stappen:

 1. Vaststellen eisen en wensen van de opdrachtgever
 2. Inventariseren en inspecteren vastgoed (nulinspectie)
 3. Opstellen concept meerjaren onderhoudsplanning (MJOP)
 4. Opstellen definitieve meerjaren onderhoudsplanning of jaarbegroting
 5. Schrijven bestek en/of werkomschrijving
 6. Selecteren van aannemers
 7. Aanbesteden en gunnen van werkzaamheden
 8. Aanvragen vergunningen en eventuele subsidies
 9. Controleren van voortgang, budget en kwaliteit tijdens uitvoering
 10. Opleveren en controleren van meer- en minderwerk
 11. Controleren werk aan het einde van de onderhoudstermijn
 12. Afhandelen van technische onvolkomenheden (klachtenonderhoud)
 13. Melden en afhandelen van bijzondere gebeurtenissen (brand, inbraak, storm, etc.)
 14. Schrijven financiële kwartaalrapportage
 15. Jaarlijks herinspecteren vastgoed om meerjaren onderhoudsplanning te actualiseren

 

We overleggen tussentijds uiteraard geregeld met u als opdrachtgever en luisteren naar uw vragen. Tevens geven we binnen het technisch beheer suggesties, op basis van onze uitgebreide kennis en ervaring.

Meer weten ?

Neem vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier. We staan je graag te woord en beantwoorden met plezier je vragen.

De diensten van Froger Vastgoed