Conditiemeting NEN 2767

Meerjaren Onderhoudsplanningen (MJOP)

De Conditiemeting NEN 2767 vormt het instrument om objectief en uniform de kwaliteit van bouwdelen en gebouwen te meten

De Conditiemeting NEN 2767 vormt het instrument om objectief en uniform de kwaliteit van bouwdelen en gebouwen te meten. U kunt de Conditiemeting zien als een soort liniaal, waarmee u de technische staat van een bouwdeel of gebouw ‘meet’. Maak de onderhoudstoestand hiervan inzichtelijk en overdraagbaar, zodat u hier op een objectieve en duidelijke wijze mee om kunt gaan. Wij kunnen dit instrument daarnaast voor u inzetten om de wenselijke onderhoudstoestand vast te stellen en na te gaan wat er eventueel nog dient te gebeuren.

Conditiemeting NEN 2767 door Froger Vastgoed

Afspraken over het gewenste niveau

Wilt u prioriteiten stellen binnen de uitvoering van een onderhoudsprogramma? Dan is het essentieel om door middel van een Conditiemeting NEN 2767 afspraken te maken over het gewenste niveau. Het is doorgaans niet nodig om een gebouw gedurende de volledige gebruiksduur op ‘nieuwbouwniveau’ te behouden en daar zijn ook de budgetten niet voor beschikbaar. Het stellen van prioriteiten vormt een belangrijk onderdeel binnen de Conditiemeting, om vast te leggen aan welke prestatie-eisen een object of gebouw dient te voldoen en hoe de belangen zich onderling verhouden. Worden er gebreken aan een object of gebouw geconstateerd die een prestatie leveren waaraan hoge eisen worden gesteld? Dan dienen deze met prioriteit verholpen te worden.

Financiële, functionele en esthetische eisen

De gestelde eisen met het oog op de Conditiemeting NEN 2767 kunnen van financiële, functionele of esthetische aard zijn. Op die manier kunt u gebreken voorkomen die leiden tot hoge gevolgschade, tot een verstoring van het primaire productieproces of tot een verstoring van de uitstraling van een object of gebouw. De opdrachtgevende organisatie bepaalt met haar doelstellingen hoe de prioriteiten liggen en hoe de respons op een conditiemeting NEN 2767 dient te zijn.

Conditiemeting en communicatie over onderhoud

De Conditiemeting vormt voor beleidsmakers en technici een communicatiemiddel, om objectief te kunnen communiceren over het onderhoud. Het is mogelijk om sturing te geven aan de verschillende elementen binnen het onderhoudsbeheer. Op beleidsniveau maakt de Conditiemeting NEN 2767 het mogelijk om beslissingen te nemen op basis van een goede onderbouwing, bijvoorbeeld om een gewenst onderhoudsniveau vast te stellen, of onderhoudsgeld toe te wijzen.

Meer weten ?

Neem vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier. We staan je graag te woord en beantwoorden met plezier je vragen.

De diensten van Froger Vastgoed