Onderzoek Inspectiesignalen ILT

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De VROM-inspectie is niet meer, tegenwoordig spreken we van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Deze inspectie bewaakt en stimuleert de nalevering van wet- en regelgeving voor een veilige en duurzame leefomgeving en dito transport. De inspectie kan handhavend optreden tegen bedrijven, instellingen burgers en overheden en functioneert als de ogen en oren van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De inspectie is onder andere verantwoordelijk voor het uitbrengen van inspectiesignalen en handreikingen, met betrekking tot geconstateerde veiligheidsproblemen.

In de woningwet zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd, met name op het gebied van handhaving en bouwregelgeving. Gemeenten zijn verplicht een handhavingsplan op te stellen en de verantwoording voor het voldoen aan de bouwregelgeving ligt sindsdien duidelijker bij de aanvrager en de latere eigenaar of gebruiker van een woning of pand.

Verantwoordelijkheden eigenaar woning of gebouw

Als eigenaar van een woning of gebouw bent u verantwoordelijk voor de (brand)veiligheid daarvan. Het is u via de Woningwet verboden het bouwwerk in een staat te brengen, te laten komen of te houden die niet voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit – bestaande bouw (Woningwet art. 1b, lid 2 onder a). Dit betekent dat u tevens verantwoordelijk bent voor de kosten om een gebouw op peil te houden of dit te brengen.

Inspectiesignalen en adviezen ILT

De ILT deed de afgelopen jaren verschillende handreikingen, bracht adviezen uit en kwam met inspectiesignalen naar buiten. Een voorbeeld hiervan was het inspectiesignaal ‘brandwerendheid woningscheidende constructies’. Uit woningbranden in bijvoorbeeld Haarlemmermeer en Zaanstad bleek dat veel woningen niet voldeden aan de minimaal vereiste WBDBO van 20 minuten. Zo’n 280.000 woningen in Nederland lopen een vergelijkbaar risico, gezien de vergelijkbare bouwwijze.

De ILT gaf daarnaast het inspectiesignaal ‘oude balkon met een stalen draagconstructie’ uit, naar aanleiding van een bezweken balkon in Rotterdam en nader onderzoek bij 1.300 vergelijkbare balkons. 17% van de onderzochte balkons verkeerde in een zeer slechte staat, terwijl 42% een matige onderhoudsstaat liet zien.

Froger Vastgoed kan u van dienst zijn met onderzoek, op basis van deze inspectiesignalen van de ILT en de adviezen die zij uitgeeft. Voorbeelden hiervan zijn het advies ‘constructieve veiligheid gevels en glazen overkappingen’ en het advies ‘instorting van lichte platte daken’. De ILT probeert te wijzen op mogelijke problemen binnen bouwtechnische constructies. Froger Vastgoed zorgt voor een grondig onderzoek om deze problemen aan het licht te brengen en vakkundig te laten verhelpen, eventueel onder begeleiding van een van onze specialisten.

Meer weten ?

Neem vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier. We staan je graag te woord en beantwoorden met plezier je vragen.

De diensten van Froger Vastgoed