Brandveiligheidinspectie woningen

Woningen dienen een bepaalde weerstand tegen branddoorslag en -overslag (WBDBO) te bieden, ten opzichte van naastgelegen woningen.

Een brandveiligheidsinspectie voor woningen voorkomt ongecontroleerde uitbreiding van brand, geeft bewoners de tijd om te vluchten en de brandweer de gelegenheid om de brand met bluswerkzaamheden tot één woning te beperken. Woningen dienen een bepaalde weerstand tegen branddoorslag en -overslag (WBDBO) te bieden, ten opzichte van naastgelegen woningen. Een woning dient bij een standaardbrand bijvoorbeeld 20 minuten weerstand te bieden.

Brandveiligheidinspectie door Froger Vastgoed

In de praktijk blijken veel woningen niet aan de minimale eisen volgens de WBDBO te voldoen. Dit kan het gevolg zijn van het ontwerp, slordig werken tijdens de bouw of ondeskundig uitgevoerde (renovatie)werkzaamheden. Wij kunnen tijdens een brandveiligheidsinspectie woningen bepalen of individuele woningen van het type gestapelde bouw of rijtjeswoningen van voor 1980 aan de wettelijke eisen voldoen. We bekijken onder andere aansluiting van de woningscheidende wand op het dak en de aanwezige doorbrekingen van wanden en vloeren, zoals leidingen en kanalen. Verder controleren we de brandwerendheid van toegepaste ventilatie en roosters, net als de gebruikte materialen.

Stappenplan brandveiligheidsinspectie woningen

  1. Selectie van risicovolle woningcomplexen, op basis van het woningtype, de bouwstijl en het bouwjaar (genoemde criteria in VROM inspectiesignaal)
  2. Dossieronderzoek van bouwgeschiedenis, vergunningen, tekeningen en relevant onderhoud
  3. Indelen van woningcomplexen in risicoklassen en verzamelen NAW-gegevens
  4. Informeren bewoners over de uit te voeren brandveiligheidsinspectie woningen
  5. Telefonisch benaderen van bewoners voor representatieve steekproef
  6. Visuele inspectie met eventueel gebruik van endoscoop
  7. Bekendmaking resultaten onderzoek per complex of bouwvergunningsnummer in rapportage
  8. Ondersteuning tijdens bewonersbijeenkomst voor bekendmaking resultaten
  9. Ondersteuning in voorbereiding en begeleiding herstel tekortkomingen woningen

Meer weten ?

Neem vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier. We staan je graag te woord en beantwoorden met plezier je vragen.

De diensten van Froger Vastgoed