Opdracht Froger Vastgoed bouwvoorbereiding en bouwbegeleiding restauratie Raadhuis De Paauw

Froger Vastgoed heeft een belangrijke aanbesteding, die vanuit de gemeente Wassenaar is uitgeschreven gewonnen. Het doel van het aanbesteden van de bouwvoorbereiding- en bouwbegeleidingsdiensten is om kennis en expertise ten aanzien van projectmanagement, het borgen van de erfgoed status en communicatie rondom de restauratie efficiƫnt en effectief te laten verlopen.

Raadhuis De Paauw kent een lange geschiedenis. Het eerste woonhuis op de huidige plaats werd in de 16e eeuw gebouwd. In de 18e eeuw is het toenmalige woonhuis Te Pau afgebroken, en in de plaats is een voor die tijd modern landhuis gebouwd. Lange tijd heeft Prins Frederik, tweede zoon van koning Willem I, het bewoond. In 1924 is gemeente Wassenaar eigenaar geworden van het huis en de omliggende terreinen. Vanaf dat moment is het in gebruik genomen als raadhuis.

Het Raadhuis De Paauw heeft momenteel voornamelijk een bestuurlijke functie. Het college van burgemeester en wethouders is er gehuisvest. Ook alle activiteiten van de raad vinden plaats in De Paauw. Daarnaast is de accommodatie een gewilde trouwlocatie. Genoemde functies zullen ook tijdens de uitvoering van de restauratie plaats blijven vinden in het raadhuis. Dit vraagt een bijzondere aanpak en oog voor planning en communicatie.

In 2013 is er nader onderzoek gedaan naar de huidige technische staat van het gebouw. Dit heeft geleid tot een rapportage waarin de noodzakelijk geachte werkzaamheden worden voorgesteld om Raadhuis De Paauw weer in een goede onderhoudstoestand te brengen. De werkzaamheden richten zich in eerste instantie op het exterieur en enkele interieurbouwdelen waaronder de geornamenteerde plafonds. Buiten dit noodzakelijke onderhoud wordt er ook aandacht besteed aan enkele duurzaamheidsmaatregelen.


achtergevel Raadhuis de Paauwbovenaanzicht Raadhuis de Paauw

voorgevel Raadhuis de Paauw omstreeks 1860voorgevel Raadhuis de Paauw